Generatív Tanácsadó Iroda | Szerepjátszmák
604
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-604,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Szerepjátszmák

avagy a játszmák szerepe.

Tréningprogramunk egyesíti a versenyszféra eredményközpontú szemléletét az egyén ösztönös színészi képességeivel.

PROLÓGUS

“A színész egyedül áll a sötétben, az oldaljárás mögött várakozva, fél füllel a dialógus megszokott ritmusára figyel. A szíve egyre hevesebben dobog, könnyedén lábujjhegyre áll, ellazítja vállait, hogy enyhítse a növekvő feszültséget, amely ugyanakkor kellemesen fel is villanyozza. Közeledik a pillanat, amely elnyeli majd, amely után minden megváltozik, belép egy másik dimenzióba.

A színpad fényárban úszik. Színes reflektorok világítanak a szemébe a portál világító tornyáról. A színpadról áradó energia szinte tapintható, látható a színészek szemében, érződik a dialógus ritmusából, a smink és a kulisszák keveredő illatából, a homlokon megcsillanó verejtékcseppekből, ahogyan nevetésben, majd tapsban tör ki a közönség, aztán a hirtelen beálló csendből, amely egy vad, viharos párbeszédet követ. Hátra pillant. A többi kolléga – ugyancsak jelmezbe öltözve – a színpad hátsó részén várakozik. Van, aki a színpadi jelenetet figyeli elmélyülten és van, aki a falat bámulja mozdulatlanul. Az egyik sarokban, a portál mögött az ügyelő hajlik a szövegkönyv felé, arcát megvilágítja a halványfényű zöld lámpa, halkan mond valamit a mikrofonba. A hátsó színpad árnyai lüktetnek a várakozástól. Az előadás ritmusa hirtelen felgyorsul, a szöveg egyre sürgetőbben és ismerősebben hangzik… elhangzik a végszó. A színész mély levegőt vesz, a sötétségből a vakító fénybe lép, a színen van. A színész színpadi karakterré válik.

Ez a világ egyik legkülönösebb foglalkozása. A színészet valószínűleg egyidős az emberiséggel. Bizonyos kultúrák nagyra tartották, mások betiltották, hol szerették, hol megvetették a színészeket. Aki eljut a karrier csúcsára, nagyon magasra jut, de ez csak keveseknek sikerül. A színész néha politikus, máskor apolitikus személy, viszonya a hatalomhoz, ugyanúgy, mint a polgársághoz, mindig ellentmondásos, néha őt személyesíti meg, máskor kigúnyolja. Missziója hol magasztos, hol alantas. Szórakoztat, mulattat, nevel, felkorbácsol, meglep és meghat. Hasonlatosan a mai üzleti életben sikereket elérő szereplőkhöz.”

Márton András

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK

 • Ez a tréning bevezetés a színészmesterségbe, tehát fundamentuma mindannak, amit egy hivatásos színész egész életén át újra és újra felfedez és tökéletesít.
 • Célja, hogy elinduljon az a folyamat, amelynek során az ösztönös vezető tudatosan kommunikál – és folyamatosan kontrollálja viselkedését.
 • Képessé teszi a vezetőket a stratégiai gondolkodás kiterjesztésére, hiszen egy
  új környezetben, az eddigiektől eltérő vezetési helyzetekben kell alkalmazni a tanultakat-tapasztaltakat.
 • Ez a folyamat a résztvevők egyéniségére épül, és úgy válik hasznos tudássá, hogy a tréner és a színészpedagógus “lefordítja”, alkalmazza a csoport számára.
 • A résztvevők az alábbi kérdésekre kapnak választ a tréning során:
  • Ki vagyok én?
  • Melyek a személyes erősségeim és gyengeségeim?
  • Mi segít, mi gátol az önkifejezésben?
  • Melyek életem szerepei?
  • Milyen helyzetekre lehet felkészülni?
  • Hogyan alkalmazhatom a stratégiai gondolkodásmódot
   a különböző szituációkban?
  • Hogyan viszonyuljak a kritikához?
  • Viselkedni vagy cselekedni?
  • Milyen taktikák alkalmazásában vagyok erős, melyekben kell fejlődnöm?

  Nincs semmi összeférhetetlenség a mély, őszinte emberi kapcsolatok és a kiemelkedő technikák egyidejű jelenlétében. A folyamat során rámutatunk, hogy milyen becsületes kapcsolat áll fenn az eredeti érzelmek és a tudatosan működtetett technikák, valamint az emberi valóság és a színház – művészi megjelenítés – között.

AMIT A RÉSZTVEVŐKTŐL VÁRUNK

A résztvevők részéről szükség van bizonyos személyes bátorságra, amely más és más formában nyilvánul meg; szellemességre, bájra, önbizalomra, biztonságérzetre, becsületességre, pimaszságra, karizmára, szenvedélyes intenzitásra, őszinteségre, lendületre, nyitottságra.

A MÓDSZER ÉS A TRÉNEREK

A program alapját Robert Cohen amerikai színészpedagógus világszerte elismert módszere képezi. Az üzleti megközelítéshez a Generatív Tanácsadó Iroda trénereinek felkészültsége és tapasztalata adja a biztos hátteret.

A tréning szakmai vezetője:
Márton András
színész,
rendező, színészpedagógus.

Tagja volt a Vígszínháznak, a József Attila Színháznak, a Madách Színháznak, a Nemzeti Színháznak, a Katona József Színháznak, a Radnóti Színháznak, a Pécsi Nemzeti Színháznak, alapította és vezette a Merlin Színházat.

Tanított színészmesterséget Kaliforniában és Virginiában, a Színművészeti Egyetemen, színdarabokat és színészpedagógiai műveket fordított angolból, de másfél évig asztalosként is kereste kenyerét Finnországban. Volt Magyarország főkonzulja Los Angelesben, jelenleg pedig a New York-i Magyar Kulturális Központ kinevezett igazgatójaként, az intézet felállításán dolgozik. Vezetőképzéssel 1995 óta foglalkozik Amerikában és Magyarországon.

A program másik szakmai irányítója Réczei Tamás,
a Székesfehérvári Vörösmarty Színház dramaturgja,
a székesfehérvári Scholl of Business és a
Vörösmarty Színház színiiskola vezetője.

EPILÓGUS

A SZEREPJÁTSZMÁK avagy a játszmák szerepe
program a Generatív Tanácsadó Iroda saját fejlesztésű,
egyedi, különleges kommunikációs tréningje. Arra készíti
fel a résztvevőket, hogy képesek legyenek azonosulni és
hitelesen képviselni olyan információkat, üzeneteket,
amelyekkel előzetesen nem – vagy csak részben –
értettek egyet.