Generatív Tanácsadó Iroda | Válságmenedzsment
576
page,page-id-576,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Válságmenedzsment

avagy sakk-matt a válságnak!

generativ_valsagmenedzsment_01

workshop sorozat
mérhető eredményekkel!

A WORKSHOP SOROZAT CÉLJA:
SAKK-MATT A VÁLSÁGNAK

Az új helyzet, új válaszokat kíván!

Válaszaink a következő modulok:

    helyzetanalízis
    költségkontroll
    költség racionalizálás elfogadtatása
    áttörési stratégia
    cselekvési terv (megvalósítási terv készítése)
    felkészülés a krízis kommunikációra (külső és belső PR)
    imázs építő kommunikáció (külső és belső PR)
    önszervezés
    stressz kezelése, emberi kapcsolatok alakítása

A célcsoport vezetőjével közösen határozzuk meg az elvárt eredményeket. Az eredmények és a jelenlegi aktuális helyzetnek megfelelően közösen állítjuk össze a cégre szabott workshop sorozatot.

Gyakorisága: Hetente egy alkalom. Tartama: 3,5 óra. Ideális csoport létszám max.15 fő.

A két modul közt eltelt időben a munkatársak megvalósítják azokat az elhatározásokat, amelyekért a workshop során elkötelezettséget vállaltak. Így hétről-hétre jól mérhető a folyamat eredményessége. A modulok szervesen kapcsolódhatnak a heti értekezlethez is, így még inkább illeszkednek az aktuális munkahelyi döntésekhez.

MODULOK ÉS EREDMÉNYEK

generativ_inv_mod_page_19_image_0002

Helyzetanalízis

A vezetőség választ kap arra, hogy kollegái, hogyan élik meg a pénzügyi válságot, milyen félelmeik, tapasztalataik, információik vannak. Miben jelentkezik, vagy jelentkezhet a jelenlegi válság az adott vállalkozás működésében? Tisztázzuk már az első alkalommal, hogy a jelenlegi válság miben érinti a vállalkozást.

Eredmény: a zuhanyhíradó-t behozzuk a vezetőség elé, írásos dokumentumban rögzítjük az aktuális állapotot, amely mérföldköve lehet az új jövőnek.

Költségkontroll

generativ_inv_mod_page_24_image_0002

Ez a modul alkalmas új javaslatok feltárásara és a meglévők elfogadtatására is. Tapasztalatunk szerint a ránk osztott és az önként vállalt változások közt, jelentős különbség van az együttműködés szintjén. A workshop olyan résztvevők közreműködésével valósuljon meg, akiknek ráhatásuk van a költségek, megtakarítások feltárására.

Eredmény: konkrét megtakarítási javaslatok, amelyek mértéke az ötszöröse a workshop költségének.

generativ_inv_mod_page_10_image_0002

Költségracionalizálás elfogadtatása

Közösen megállapításra került megvonások hatékony özvetítése a kollegák felé. Felkészítjük a munkatársakat, miként adják át a megszorító intézkedéseket, úgy hogy a kollégák együttműködési szintje, motiváltsága ne csökkenjen, és ne növekedjen a fluktuáció.

Eredmény: bugdet cut megértetése, elfogadtatása.

Áttörési stratégia

generativ_inv_mod_page_23_image_0002

Olyan stratégia-gondolkodási folyamat generálása, amely nem a lineáris fejlődést, a “tegyük kicsit jobban, gazdaságosabban” elvet követi, hanem olyan megoldások felé irányítja a figyelmet, amelyek nem a múltból következnek. Alap mottója: A hülyeség definíciója: ha ugyan azt csináljuk, mint eddig és egészen más eredményt várunk tőle.

Eredmény: felszínre kerülnek olyan stratégiai javaslatok, amelyek eddig a konformizmusból eredő biztonságra való törekvés miatt, rejtve maradtak. Ezeket írásban rögzítjük, és továbbgondolásra átadjuk a vezetésnek. Igény esetén közreműködünk a további megvalósításban is.

generativ_inv_mod_page_17_image_0002

Cselekvési terv (megvalósítási terv készítése)

A vezetés által meghatározott elvárások vagy az eddigi modulokban hozott döntések megvalósításához szükséges akciótervek struktúrájának kialakítása. Felelősök, határidők, elvárások és azok megvalósulásának rendszeres ellenőrzésének konkrét cselekvési tervbe foglalása, grafikus ábrázolása.

Eredmény: A modul után a résztvevő munkatársak egységes szerkezetben fognak cselekvési terveket készíteni és azokat grafikusan ábrázolni – ez biztosítja az egységes gondolkodást.

Felkészülés a krízis
kommunikációra (külső és belső PR)

generativ_inv_mod_page_26_image_0002

Kidolgozzuk azokat a modelleket, amelyek bármilyen krízis helyzetben felhasználhatóak, és elősegítik a kialakult helyzet hatékony megoldását és kommunikációs kezelését a külvilág és a média felé, valamint tartalmazzák a nyilatkozati rendet és a kommunikációba bevont munkatársak körét és feladatait.

Eredmény: Beazonosítjuk a fő üzeneteket, amelyeket szinte minden válsághelyzetben el kell mondani, felkészítjük a nyilatkozókat, kialakítjuk azokat a folyamatokat, melyek meghatározóak egy válsághelyzet hatékony külső és belső kommunikációjában. A kialakított modelleket azonnal alkalmazzuk a gyakorlatban.

generativ_inv_mod_page_25_image_0002

Imázs építő
kommunikáció (külső és belső PR)

Egy jól sikerült nyilatkozat sokat „hozhat” egy rosszul sikerült, pedig sokat „vihet”. Bizalmat nyerhetünk és veszíthetünk pár perc alatt is. Ezért meghatározó fontosságú minden olyan munkatárs felkészítése erre a helyzetre, aki kapcsolatba kerülhet a sajtóval, és a külső kommunikáció szabályozása azon munkatársak részére, akiknek nincs dolguk a sajtóval.

Eredmény: Minden résztvevő kolléga kidolgozott és begyakorolt struktúrával rendelkezik, melynek segítségével – az aktuális információtartalommal megtöltve – hitelesen tudja a vállalatot képviselni.

Önszervezés

generativ_inv_mod_page_12_image_0002

Fókuszba került az önszervezés fontossága, most célszerű ezen a területen módszereket tudatosítani, hiszen ha az élet rákényszeríti az embert, akkor gyorsan készségszintre kerülnek a tanultak.

Eredmény: Ennek a tudásanyagnak a mindennapi munkában történő felhasználásával bekerülnek az idejükkel leghatékonyabban gazdálkodók felső 5%-ába.

generativ_inv_mod_page_11_image_0002

Stresszkezelés, emberi kapcsolatok

A változások megvalósítását az egyéni stressz tűrő képesség vagy az emberi kapcsolatok gyengülése is akadályozza. Ezért javasoljuk ezt a modult azoknak a partnereinknek, ahol ez napi problémaként jelentkezik.

Eredmény: Ez az egyetlen modul, amely ugyan nem mérhető objektíven, de hosszú távon felbecsülhetetlen értékű…

PÉNZÜGYI ELŐNYÖK

Ötszáz százalékos hozamot célzunk meg a workshop sorozattal – ha négynél több modult rendelnek meg ugyanannak a csapatnak és ebből az egyik modul a költségkontroll. Vállaljuk, hogy a workshop sorozatba fektetett összeg minimum ötszörösét megtakarítja a szervezet számára.

generativ_valsagmenedzsment_02